Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2014

Pomimo, iż potrzeba posiadania kasy fiskalnej novitus deon w realizacji gospodarczej obejmuje jeszcze szerszą rzeszę przedsiębiorców, dalej są możliwe wedle obowiązujących przepisów usunięcia z ostatniego obowiązku.

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-optima/handel/Comarch ERP Optima Handel | Systemy ERP | POLKAS

Utrata uprawnienia do takiego rozwiązania, może dotyczyć około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek używania tych narzędzi dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z poziomu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi połączone z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. Więc kto tak szczerze nie pragnie posiadać kasy fiskalnej? Między innymi działają one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do określonych czynności. Podatnik wykonujący prace zwolnione przedmiotowo nie wymaga ich pisać na kwocie fiskalnej. Kto nie musi pamiętać kasy fiskalnej: dostawa usługi czy świadczeń z zakresu usług nadawczych, usług elektronicznych, usług połączonych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w budów naturalnej, usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z obróbką odpadów, usługi połączone z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomocy w rozmiarze noclegów, usługi oferowane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi gospodarcze oraz ubezpieczeniowe, wynajem oraz usługi zarządzania nieruchomościami, usługi połączone z obrotem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi związane z życiem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi dostarczane przez organizacje oraz zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoko wymienione, mogą również czerpać ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Uprawnienie do ostatniego rozwiązania przysługuje ze powodu na strukturę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z prace wymienionych liczył w ubiegłym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może zarabiać ze usunięcia z kas dla całości sprzedaży.