Znajomosc jezyka obcego po angielsku

Tłumaczenie ustne to przekład, który pomaga komunikację między dwoma rozmówcami, którzy nie porozumiewają się w obecnym jednym języku. Tłumaczenie ustne rozgrywa się na bieżąco, co oznacza, że dokonuj nie jest czasu sprawdzać słów w słowniku, czy dziwić się nad sensownością wypowiedzi. Trzeba pokazać się dużą uwagą i refleksem, żeby przekład był poważny i nie tracił sensu, który rozmówca chce przekazać.

Najprostsze jest tłumaczenie konferencyjne, które stawia się podczas publicznych wystąpień. Często, oficjalne spotkania tłumaczone są równocześnie na kilkoro języków - w współzależności od tego którym językiem posługują się referenci i słuchacze, bądź w jakich krajach przeprowadza się transmisja na żywo.

Tłumaczenie ustne w Stolicy kwalifikują się na szkolenia symultaniczne - czyli takie, które szykuje się na bieżąco, tłumaczenia konsekutywne - z przekładem odkłada się aż prelegent skończy opinia i odtwarza się ją z służbą specjalnego zapisu, tłumaczenia szeptane - gdy podczas wystąpień tłumaczy się wypowiedź dla pewnej osoby, siedząc blisko niej. Są także przemówienia sądowe. Podczas nich artykuł jest określany na teraz na sali sądowej, oraz wtedy świadczy, że obowiązkowy jest stan tłumacza przysięgłego. Często też tłumacz pomaga wybranej osobie podczas wyjazdu zagranicznego, gdzie robią się spotkania biznesowe/negocjacyjne i wskazany jest przekład.

Większość tłumaczy ustnych zrzeszona istnieje w stowarzyszeniach, jakie nie tylko podnoszą prestiż, lecz również oferują produkty szkoleniowe, czy wskazują nauki w jakich można podnosić kwalifikacje. Z pomocy takich osób chętnie korzystają oficjalne komisje, ONZ, Trybunał Sprawiedliwości, Parlament, Komisja Europejska. Są wówczas pewność, że osoby, które powodują tłumaczenia, gwarantują wysoki poziom przekładu, a i dokładność.