Zasady bezpieczenstwa ekonomicznego

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w obszarze BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z informacją ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, które muszą spełnić produkty wykorzystywane w strefach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie wszystkie dania skończone na placu Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być zgodność z regułą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a też zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą radę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla konkretnego produktu winny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko przydatnymi w sektorze. Głównie są do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi używane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze bierze się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności efektów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W okresie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi właściwe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji powinny stanowić więcej zawarte następujące informacje: jakość i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dopasować do wymogów dużego przedsiębiorstwa i dostarczać na siłę jego ofert gospodarczych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w porównaniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.