Zamkor sprzet laboratoryjny

Często odwiedzam swoją dziewczynę w sztuki. Jest zatrudniona na wydziale chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie jest zajęcia ze studentami, pracuje same w laboratorium. Czasami wydaje mi o sprzęcie na którym działa - mimo, że nie istnieję w stanie zrozumieć wszystkiego, w najkrótszym okresie nie dziwię się temu, że wybrała dokładnie taki cel swojej pracy zawodowej.

Sprzęt laboratoryjny stanowi bardzo zawiłe i fascynujące zagadnienie. Napisanie kilku słów o wyposażeniu współczesnego chemicznego laboratorium potrafi stanowić dla panie kompletnie niepotrafiącej się na chemii zadaniem karkołomnym, mimo wszystko spróbuję się go podjąć. Dzisiejsze laboratorium chemiczne na widać nie wygląda tak gdy na ilustracjach z książek, które myślę z pierwszych grup podstawówki. Np. mikroskopy laboratoryjne, które potocznie rodzą się podstawowym wyposażeniem każdego laboratorium, są tam w zespole nieobecne. Najczęściej spotykanym narzędziem jest - jak by inaczej - komputer. są też lodówki, instalacje do wentylowania pomieszczeń, zlewy, najróżniejsze pojemniki, i kilka maszyn, co do których na pierwszy etap oka laik na chyba nie byłby w okresie przeznaczyć do czego zapewniają - samplery, spektrometry mas cieczy i gazów, oraz najróżniejsze maszyny analizujące skład chemiczny badanych substancji, których nazw trudno nie udało mi się zapamiętać. Oczywiście mikroskopy labolatoryjne wciąż są zastosowanie w szkole, więcej można ich zawsze wpaść na uniwersytecie medycznym, czy wydziale biologii, który zresztą, jak moja dziewczyna kończy pracę, daje nam się odwiedzać. M.in. po to, żeby podziwiać używany przez biologów sprzęt laboratoryjny. Trzeba przyznać, że wygląda znacznie bardziej efektownie niż chemiczny - jeżeli był zrobić scenografię do filmu science-fiction prawdopodobnie poprosiłbym ów wydział o wypożyczenie części sprzętu. Wydział biologii jest także interesujący przez hodowane tam okazy egzotycznych roślin, ogromne akwarium i formikarium, w którym godzinami można obserwować zachowanie mrówek.