Zamkniecie firmy inwentaryzacja

W wypadku jeśli chcemy zlikwidować działalność gospodarczą albo zamknąć oddział, musimy zająć się nie tylko sprawami związanymi często z inicjatywą, ale również kasą fiskalną. Nie wolno ot właśnie o niej stracić, pomimo że używamy ją jak szpiega, który poszukuje nasz obrót gotówką a która da wszystkim danej Urzędowi Skarbowemu, gdy ulegnie taka problem.

Kasa fiskalna a zakończenie działalności? To pytanie stawia sobie pewnie wielu przedsiębiorców. Zakres obowiązków podatnika jest zaplanowany w Prawie Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w historii kas rejestrujących. Nawiasem mówiąc, przepisy regulują cały cykl życia kasy fiskalnej, nawet od okresu jej stanięcia u producenta. Regulują te proces dostawy i serwisowania takiej kasy. A zatem w kwestia rozporządzenia musimy: wykonać raport dobowy i fiskalny okresowy, w okresie 7 dni od zakończenia pracy kasy fiskalnej musimy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dzieło odczytu pamięci kasy fiskalnej. Musimy same złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o wyrejestrowanie kasy z list. Na sam koniec, przy pomocy serwisanta, dokonujemy odczyt zawartości pamięci kasy fiskalnej przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy. Należy wziąć tegoż w obecności pracownika urzędu skarbowego. Rozporządzenie nakłada na nas obowiązek sporządzenia protokołu odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej. Jak tak się domyślasz, raporty chorują na celu porównanie tego, co stało odczytane z kasy spośród ostatnim, co służył w umowach miesięcznych lub kwartalnych. Aby zapobiec niezbyt miłej sytuacji doskonałym projektem będzie wydrukowanie raportu za czas sprzedaży, który porównasz ze bliskimi deklaracjami VAT. Będziesz miał nadzieję nanieść korektę, jeśli popełniłeś gdzieś błąd. Warto też dodać, że przy składaniu wniosku do naczelnika urzędu o dziele odczytu pamięci fiskalnej przekazujemy informację, czy jako podatnik mieli z ulgi na kasę fiskalną. Musimy też wypełnić deklarację odnośnie użytkowania kasy. Jeśli kwota była wykorzystywana krócej niż 3 lata, musimy to dokonać zwrotu ulgi, z jakiej użyli przy zakupie kasy fiskalnej. Jak widzisz, zakończenie działalności i kasy finansowej to silne przedsięwzięcie, którego będziesz musiał się podjąć. Jeśli zakończenie pracy, natomiast tymże jednym zlikwidowanie kasy fiskalnej, stanęło w ciągu krótszym niż 3 lata - będziemy wymagali oddać ulgę, którą zakupiliśmy na kasę fiskalną.