Wyposazenie baru restauracji

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego stanowiska jest materiałem, którego nadrzędnym planem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie systemów ochronnych i urządzeń, które brane są w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Zasada ta przede wszystkim określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a też sposoby wykazywania współpracy z zwykłymi wymaganiami bezpieczeństwa. Kluczową postać w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współpracy z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Zgodnie z informacją, jeżeli produkt jest łagodny z normą to utrzymuje się jego synchronizacja z prawdziwymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz sposobów ochronnych przydatnych w strefach zagrożonych wybuchem otrzymują się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach pochodzących z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z zastrzeżeniami producent musi myśleć o tym by zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesoria oraz układy ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania a systemy ochronne winnym być naprawdę zaprojektowane, by jak prawidłowo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny stanowić realizowane ze wiedzą wiedzy technicznej. I części oraz podzespoły urządzeń muszą działać stabilnie i zgodnie z informacją producenta. Każde urządzenie, system ochronny i aparatura powinno być oznakowanie CE. Materiały stosowane do budowy urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią stanowić łatwopalne. Między nimi i treścią nie mogą być żadne reakcje, które mogłyby wywołać potencjalny wybuch. Urządzenia oraz systemy ochronne nie mogą stworzyć zranienia lub innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w końcu ich tworzenia nie powstaną za duże temperatury oraz promieniowanie. Nie potrafią robić zagrożeń elektrycznych zaś nie mogą tworzyć sytuacji niebezpiecznych.