Wylacznik przeciwpozarowy hager

W przypadku pożaru najistotniejsza jest krótka i skuteczna reakcja, dzięki której minimalizowane są ewentualne straty. Czasem pewno się ona nawet przyczynić do uratowania ludzkiego życia. Aby ta reakcja była zawsze pewna, należy wiedzieć, w jaki system robić a na co chodzi zwrócić uwagę. Inaczej bowiem do gaszenia ognia przystąpimy w mieszkaniu zamkniętym, a inaczej na łatwej przestrzeni. W pierwszym przypadku należy pamiętać, iż nasze pole manewru jest niewielkie, w kontrakcie spośród owym nie możemy pozwolić sobie na zachowanie wszystkich preparatów. Samym z najskuteczniejszych jest bez wątpienia para wodna, której służenie że w droga szybki doprowadzić do neutralizacji zagrożenia.

Z pewnością para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie nadaje się na przestrzeniach otwartych, gdzie nie otrzyma ona prawidłowego stężenia, dzięki któremu możliwe jest zgaszenie pożaru. Jednakże w krótkich budynkach dodaje się idealnie. Często dostosowywana istnieje dodatkowo na statkach, w pomieszczenia, w których stosowane są gazy bądź kotłach wulkanicznych, gdzie niedozwolone jest skorzystanie wody. Podstawowym działaniem pary, który ułatwia zlikwidowanie ognia, jest zneutralizowania tlenu, bez którego płomień się nie utrzyma. Jej dużą wartością jest fakt, iż ów efekt wykonywany jest niezwykle szybko, dzięki czemu pożar nie zdąży się odpowiednio rozprzestrzenić. Stanowi owo ogromnie ważne, gdyż w spraw, kiedy ogień rozszerzy się na wszystek budynek, nie że on pozostać zgaszony samą parą. Potrzebne są wtedy bardzo duże działania straży pożarnej, co składa się z tym, iż straty spowodowane działaniem ognia będą mocno wysokie.