Wybuch metanu

Mianem wybuchu kwalifikuje się gwałtowne wydzielenie niezliczonych sumie energii. Działanie to nosi ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły wzrost temperatury oraz ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (przeważnie istnieje owo grom dźwiękowy lub specjalny huk wystrzału). Nie bez początku to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie powierzchnie są zagrożone wybuchem? Najczęściej przylegają do nich strefy, w jakich atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową kojarzy się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, siedzących w sytuacji gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w jakich panują za wysokie temperatury. Warto wiedzieć, iż w treściach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą doprowadzić eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone wybuchem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak też pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których zyski byłyby niewyobrażalne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a dodatkowo naraziłyby na niebezpieczeństwo dobre życie.

Aby zapobiec wyżej wymienionym szkodom, należy zupełnie nie bagatelizować działania prewencyjnego, którym jest pomoc przeciwwybuchowa. W wielu krajach zostały przygotowane specjalne ustawy, informacje oraz normy, jakich celem jest zmniejszenie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W tłach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który umożliwi bezpieczeństwo pracujących w nich pracownikom.