Uziemienie ekranu kabla

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie i każdego typie obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w szerokim stopniu minimalizują ryzyko wybuchu lub zapłonu innego typu substancji palnych w rezultatu przeskoku iskry . Niekontrolowane rozwiązanie może dać zapłon mieszaniny cieczy i gazu natomiast tym tymże powstanie eksplozji.

Oczywiście istnieje możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Aby było wtedy możliwe przewożone konstrukcje powinny posiadać prawe uziemienie, czyli inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego gatunku uziemienie elektrostatyczne znacząco ograniczy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego modelu proste uziemienia wiążą się z zacisku uziemiającego także z przewodu. Przewody podawane w uziemieniu prezentują się niską opornością elektryczną i znacznie wysoką odpornością na mechaniczne uszkodzenia. Można tak zastosować bardziej delikatne uziemienie posiadające system ochron, który idzie na transport lub dozowanie produktu jedynie w sezonie gdy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Dziwisz się z pewnością kiedy kieruje się tego typu uziemienia? Najczęściej wykorzystuje się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek również na przykład elementów instalacji procesowych. Do powstania zagrożenia wybuchem prowadzi również mieszanie i rozpylanie czy pompowanie innego rodzaju substancji łatwopalnych. W sezonie ingerencji w bazy łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i kumuluje się w tłu substancji łatwopalnych, trafia do powstawania zagrożenia. Ważną zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest naprawdę duży zacisk oraz tak dopasowany kabel, dający szansa przewodzenia ładunku elektrycznego do momentu uziemienia. Kluczowe stanowi więc, że łączone w uziemieniach zaciski i kable muszą spełniać bardzo wymagające wytyczne, wyznaczone na odległości testów. Obecnie najlepsze efekty przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.