Tlumacz firefox

Że najbardziej popularnym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza jest toż, że może istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co stanowi przekład procesem przyjemnym i nieomal automatycznym. Niestety, realia przedstawiają się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje również w szansy, jak i często jest zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów i systemów użycia obu języków. Wielu młodych w bliskich fachu tłumaczy wynika z mylnego założenia, że ich profesja określana jest do grupie nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że żyją ścisłe kontakty pomiędzy określonymi terminami i zwrotami w drugich językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest zapewnienie, że są niezmienne formy tłumaczenia, jakie można powielać jak w kryptografii.

Praca tłumacza bynajmniej nie polega tylko na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym a docelowym przy użyciu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w jak nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do czynienia z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi też tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów zawsze jest modernizowania i wdrażane są nowoczesne rozwiązania, to tłumaczenie maszynowe nadal nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz powszechnie zwracane jest specjalistyczne oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które ułatwia proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

O specjalistów w szybkich miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż rozumienie to zadanie skomplikowane, które wymaga od autora przekładu wielkiej wiedzy, wielkiego zainteresowania i przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami są wszak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które również komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na które znajduje tłumacz angielskiego charakteryzuje się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka podstawowego i docelowego w terminach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy wynikające z innych języków brzmią prawie jednakowo, jednak ich miejsca prezentują się diametralnie inne, dlatego tłumacz musi być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, ale także pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.