Szara strefa ksiazka

Rozmiar szarej przestrzeni w Polsce stanowi poważny problem. Nasz kraj zmaga się spośród nim praktycznie od zawsze, z pozostałymi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wychodzimy na ostatnim tle w porównaniu z różnymi państwami byłego bloku wschodniego, jednak do dalekiej Europy cały pora stanowi bardzo dobrze.

Uważam, że szarej powierzchni nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak bycia kasy fiskalnej posnet revo. Dobrym systemem jest edukowanie społeczeństwa, a więc konsekwentne uświadamianie, że tworzymy w ramach grupy i że to, co jest dla wspólnoty dobre również nam samym przynosi korzyści. Co dużo trzeba odzyskać zaufanie pracowników do państwa - dużo przedstawia się, głównie w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Głoszący tę tezę przedsiębiorcy zwracają się nie dostrzegać dużych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o własnych drogach zupełnie straciły na mocy. Podobnie politycy prezentujące takie postępowanie. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł znajduje się że z niemałym odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zauroczeni ich wychodzeniem nie dziwią się nad tym, co właściwie naprawdę się za nimi przechowuje. Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą recepta na ostatnie, żeby obejść system. Mają tu zresztą wsparcie wielkiej grupy swoich użytkowników, którzy mimo kampanii społecznych, posiadających na planie bycie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki mają jak bandycki haracz, a jeden paragon jako niepotrzebny śmieć. Co z tego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak bycia kasy fiskalnej, skoro egzekwowanie tych konsekwencji będzie niemal skuteczne? Mimo wszystko jakość nie jest wcale aż tak niska, kiedy można aby na podstawie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do państwa również do siebie nawzajem rośnie - proces ten wynika powoli i nieregularnie, jednak biorąc pod uwagę to dwadzieścia sześć lat, szkoła jest prawdziwa. Myślę, że wraz z biegiem gospodarczym i mentalnym kraju coraz mniej wszystkich będzie rządziło się rządzą krótkoterminowych zysków, i jeszcze dużo - elementarną uczciwością. Nawet jeżeli sprowadzają się tąpnięcia, jak ta zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że mamy mądry, choć ciężko doświadczony naród zaś nie zniszczymy tego, co zbudowaliśmy po roku 1989. I że Nasza dalej będzie bliżej Europy niż Rosji.