Swobodny przeplyw towarow i uslug w unii europejskiej

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty zbliżone do gruntu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Umożliwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to samo z głównych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawu Ministra Role w kwestii zasadniczych wymagań dla urządzeń oraz sposobów ochronnych oddanych do zysku w strefach zagrożonych wybuchem oraz papierów oraz reklamie pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w system szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i metody, które musi spełniać materiał w relacje od otoczenia w jakim będzie on przyjmowany. Należy przecież pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi jeszcze spełniać wytyczne pochodzące z różnych obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru oraz stanowić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim używana jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich mieszkania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien być już zwolniony z rynku. Sprzyja to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat połączonych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowy i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na konkretnym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne podstawy są zharmonizowane z poradą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.