Strefa zagrozenia wybuchem 2

ATEX – stanowi wówczas reguła Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić każdy towar, oddany do wdrażania w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w granicach połączonych z ostatnią dyrektywą. I wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą być przedmiotem regulacji wewnętrznych, które funkcjonują w przeciwnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą przecież być sprzeczne z dyrektywą, oraz nie są prawa podnosić jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak a każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na wstępie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A ponadto przejść procedurę albo istnieje dobry z podstawowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych krajach UE posiadały wielkie utrudnienia w bezpośrednim przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W przypadku urządzeń wykorzystywanych do pozycji w dziedzinach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wpisałam w mieszkanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była określana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w środowiskach pracy, w których potrafimy zajść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została przedstawiona w życie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Działalności oraz Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku i obowiązywała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wpadło w mieszkanie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących zaufania i higieny pracy, powiązanych z propozycją spotkania się atmosferą wybuchową w pomieszczeniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.