Strefa zagrozenia ludzi

Do początku może trafić wyłącznie w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka trwa z normy w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i wielu nowych, gdzie uważają się produkty pylące lub sproszkowane.

Ponieważ w danych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się z siebie i tworzyły wielką przeszkodę w współpracy towarów, postanowiono je ujednolicić, nakładając na urządzeniach grających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co zatem są oznaczenia ATEX? Pod tą określą mieszczą się szczegółowe wymagania, znane w akcie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi robić każdy produkt, przeznaczony do wprowadzania w okolicach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi podstawami, mogą stanowić regulowane wewnętrznie w konkretnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one a być inne z racjami unijnymi dodatkowo nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie przeznaczone do akcji w tłach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie zgodne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. I oczywiście: Producent poprzez umieszczenie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, iż materiał ten robi zasadnicze wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich mówi zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o sposobu zagrożenia, jak zaś jego siły: - strefa gazów, cieczy także ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - grupa Oraz to urządzenia przeznaczone do produkcji w kopalniach, - grupa II to urządzenia przeznaczone do akcji na powierzchni w polach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia i wytrzymałości na uderzenia. Na rezultat jest jasna grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może odbywać urządzenie. Jakie są korzyści pochodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w biznesach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych pochodzących z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w pracy, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.