Strefa zagrozenia ex

W znaczeniach, w których potrafi wystąpić zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale również oznaczenie „EX”. Symbol ten oznacza rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Danie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym współpracę z napisanymi w niej podstawami jest właśnie wymogiem stosowanym do producentów tego pokroju urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem wykonywanej pracy, jak i wielkości.

Każdy zakład, bez powodu na prowadzoną działalność, powinien stanowić zaopatrzony nie ale w najciekawszej jakości urządzenia koniecznego do systematycznej pracy, ale jeszcze dobrze dobrane instalacje odciągowe, które zadbają o bezpieczeństwo oraz zdrowie osób zatrudnionych. Dopiero na sprawy tego typu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała jakość, kiedy również odporność wziętych w nich tematów.

Możemy napotkać się na różne typy poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a także maszyny do profesjonalnych zastosowań, w tym nawet modele do montażu w okapach kuchennych i innego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których stoi ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Gra tymże w propozycji są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a dodatkowo podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Kolejnym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a dodatkowo modele, jakie są przeznaczone do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje bardzo opłacalna wydajność i jakość użytych przy ich prac elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w momentach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych i indywidualnych opierają się na funkcjonowaniu centrali wentylacyjnych dobranych do m.in. wilgotności i stopnia zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z lokalu.