Statyczna tablica routingu

Elektryczność statyczna jest śmiertelnie gorąca również w istocie wszechobecna. Jej rozwiązania szczególnie w sferze zagrożonej wybuchem kierują do powstania skry zaś w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie dołącza do 400 zdarzeń połączonych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, zawsze ważna im w przyjemny sposób zapobiegać stosując proste urządzenia oraz metody, jakie są dobre i powszechnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wytworzone i zgromadzone w ciągu przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Należy do ostatniego końcu posłużyć się mocnym zaciskiem lub innym takim połączeniem ochranianego urządzenia z odpowiednio dobranym kablem, odpowiednim do przewodzenia ładunku elektrycznego do normalnego momentu uziemienia. Przyczyną jest całe połączenie z uziemieniem, niestety w procesach produkcyjnych takich produktów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy produkty wybuchowe dochodzi często do sprawy, w której elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, potrafią być pokryte wieloma ich warstwami lub rdzą. W stosunku z powyższym, osłabiają one zadanie zacisków czy nowych metod uziemiających stosowanych przez przedsiębiorstwa. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą spełniać szereg wymagań, żebym mogły stanowić brane w powierzchniach zagrożenie wybuchem. Nie umieją być pokryte materiałem służącym do stworzenia iskrzenia w prawidłowych warunkach książki. W treści niebezpiecznej, o dużym zagrożeniu zapłonem i wybuchem wskazane są regularne kontrole stanu urządzeń ludziach do uziemienia. W rezultacie eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić że do nieprawidłowości i nieszczelności układów, w koniec czego przestaną one wykonywać swą karierę. Stanowi bieżące forma bezpośredniego zagrożenia dla personelu a wszelkiego zakładu. Dzięki rozwojowi techniki, można szybko coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, jakie tworzą wbudowany system kontroli. Urządzone są we indeksy i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju technologii i produkcji, w dobie nacisku na rozwój sprzedaży i obrotu, cała procedura jest gromadzona na coraz szybszych i efektywniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost wartości powstających ładunków elektrostatycznych, czego efektem są późniejsze wyładowania. To służenie gościa i presja na jak najlepszy rezultat zagraża bezpieczeństwu jego jednego.