Stan techniczny niemiecki

Dokładne określenie rozmiaru i charakteru obciążeń jest konieczne do oceny stanu technicznego urządzeń, wyboru materiałów, stwierdzenia przyczyn zaistniałych uszkodzeń, czy tezy zmian i pielęgnacje.

W związku z powyższym, do dokładnego określenia poziomu obciążeń stosujemy metody numeryczne, w obecnym wyjątkowo metodę elementów skończonych (MES).Metoda elementów skończonych dotyczyć może także elementów statycznych, jak również dynamicznych. W wydarzeniach dynamicznych ważną rolę odgrywa, np. szybkość zmian obciążeń, tarcie oraz przepływy mediów. Obliczenia mes wykorzystywane są więcej w końca określenia przyczyn awarii i zniszczeń.Typowe analizy powiązane z obliczeniami mes dotyczą przede wszystkim:- weryfikacji stanu naprężeń oraz odkształceń w końcu określenia newralgicznych miejsc,- dopasowania kształtu w kierunku zmniejszenia natężenia konstrukcji,- weryfikacji przyczyn powstania uszkodzeń zaś ich nacisku na eksploatacje,- modelowania odlewów oraz przepływów.Poza tym, obliczenia mes mają również znacznie kluczowe znaczenie w przemyśle morskim. Przy projektowaniu konstrukcji pływającej lub podwodnej, szczegółowe analizy MES ich formie i zagranicznych charakterystyk stają się środkiem do rozwiązań wygodnych i pewnych.Najskuteczniejsze jest przeprowadzenie wstępnych analiz obecnie na pierwszym etapie projektu. Uzna to ujść błędów przy dalszym projektowaniu. Najistotniejszym czynnikiem obliczeń jest sprawdzenie wytrzymałości doraźnej projektowanej konstrukcji. Zarówno całościowo, kiedy zaś w centralnych węzłach. Obliczenia mes są wykorzystywane oraz do oszacowania wytrzymałości zmęczeniowej.W aktualnych latach nastąpiła rewolucja w obliczeniach mes i stopniowo daje się od niedopuszczalności miejscowego wyrażania się materiału. W kontaktu spośród ostatnim, coraz chętnie można przewidzieć ekstremalne pytania i chronić potrafiącym się wydarzyć katastrofom wodnym. Obecnie są prace nad opracowaniem norm dotyczących minimalizacji szkód wywołanych podczas kolizji. Ogromny postęp w obliczeniach mes zapoczątkowały projekty unijne "Harder" i "Goals". Czerpanie z obliczeń mes jest jeszcze większe.