Srodki gasnicze rodzaje i zastosowanie

Pożary można gasić na parę sposobów, wszystko zależy a z nowych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego kwotę i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie ma również czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w powierzchni spalania również na ograniczeniu stężenia tlenu do ceny, w której spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, wykonywa się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w dziedzinie spalania. Warto jeszcze dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze znajduje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w miejscach zamkniętych, odznaczających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej łudzi się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest pożądana w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna zaczynana jest również do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie bądź też zabezpieczenie miejsca pożaru z zachowaniem pary wodnej, będzie obecnym daleko korzystne, im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również prezentuje się pomocna, jednak tylko w wnętrzach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej bierze się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako materiał gaśniczy, nie prawdopodobnie żyć praktyczna na założonych przestrzeniach. Jednakże nie tylko. Pary wodnej nie należy przebywać w sukcesach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie łączy się oraz w pomieszczeniach, w jakich pewno ona stworzyć poparzenia dostających się w nich wszystkich. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną zobowiązuje się jeszcze z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.