Srodki gasnicze definicja

Ogień jest znacznie niszczycielską siłą. Jak na domowej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je całej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie każde swoje nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego materiału do poskramiania pożarów łączy się inne sposoby gaśnicze.

 

Najprostszym jest tak woda. Jednakże nie w dowolnym przypadku można się nią posługiwać. W pożarach przyjmuje się również dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest branie pary wodnej do dławienia ognia i unikania jego przenoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie spośród obecnego, że bogata ją łączyć tylko w miejscach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing) nie nadaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie wyróżnia to, iż nie można spośród niej używać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest dobrym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych mieszkań nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na przekazywaniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu następuje rozrzedzenie gazów palnych przesuwających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, i po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę dostosowuje się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale i cieczy i gazów. Dodatkowo w współczesnych przykładach ogień musi się szerzyć wyłącznie na obszarze zamkniętym. W gruncie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.