Srodek gasniczy ig 541

Para wodna jest wszechstronnie stosowanym środkiem gaśniczym. Odnosi się ją tylko w miejscach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na naturalnych powierzchniach nie daje pożądanych rezultatów. Para jest niewielki ciężar dobry dodatkowo w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Reklamuje się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny więc istnieć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną zwraca się do gaszenia pożarów, które mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy potrafi być traktowana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie idą w reakcję z wodą w specyficznych warunkach temperaturowych. Nie wyznaczone jest przecież zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w sukcesu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w strefie spalania. Najbardziej sprawne i funkcjonalne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest kierowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być podawana jedynie w tych pomieszczeniach, co do których ma się pewność, iż nie biorą w nich pracownicy. Z koncentracji na całe ciśnienie gaśnicze para mogłaby być zabójcza dla zdrowia, i nawet bycia ludzkiego.