Rozwoj przemyslu w 19 wieku

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na optymalny wynik produkcyjny, szybkość i wielkość procesów w naukach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im dużo nasilony jest proces produkcyjny, tym dobrze powstaje ładunków, jakie wymagają stać zneutralizowane, żebym nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może spowodować do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej iskry natomiast tymże tymże spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego gatunku problemów bawią się firmy, które dają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który użytkowany istnieje na dowód w sukcesie załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości układają się duże liczby ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest niezbędne już przed podjęciem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne niebezpieczne rzeczy są pomieszczenie w przypadku rur, zaworów, dmuchaw, które w procesie produkcyjnym materiałów sypkich na wynik wibracji lub zużycia mogą zostać odcięte z siebie i stwarzać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy również duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie istnieją także nieuziemione pojemniki wykorzystywane w ciągach mieszania i miksowania. Właściwie każdy klub w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek produktów do elastycznych kontenerów, lub i o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest obowiązkowe, ponieważ może jechać do wyładowań pomiędzy personelem i urządzeniami i pojemnikami, oraz w dziedzinie zagrożonej wybuchem może doprowadzić do zapłonu i eksplozji.