Prowadzenie rozliczen po angielsku

Te zmiany w ustawie o VAT, które zaczęły obowiązywać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z zastosowaniem kasy fiskalnej wśród kolejnych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest zwolniona z obowiązku wydawania paragonów, to instytucji proponujące nasze usługi klientom jednym są zobligowane do rozliczania energie z użyciem kas fiskalnych.

Kto musi być kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które swoją działalność idą do twarzy fizycznych (B2C). I firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z kolei jeśli przedsiębiorca rozpoczyna pracę w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów drukowanych przez kasę fiskalną.

Pomoc i obowiązki związane z byciem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie czerpać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do swojego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie stosowana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne i sprawne - dane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy spełnić przed przystąpieniem używania kasy, połączone są i z pomocą, którą ważna zarobić za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, wynosi do 90% kosztów zakupu kasy, aczkolwiek nie bardzo niż 700 zł. Posiadacz kasy musi także myśleć o jej stałym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może trwać rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego okresu może wywołać konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to zarówno konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata mając od zakończenia roku rozliczeniowego, w którym stanowiły wydane. Użytkownik kasy musi jeszcze drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - tworzone przez kasę fiskalną.