Prowadzenie ewidencji ilosciowo wartosciowej

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pośrednictwem urządzenia elektronicznego w strukturze kasy finansowej w roku dwa tysiące siedemnastym będzie zajmował się wszystkich przedsiębiorców wykonywających kampanię gospodarczą i sprzedających swoje prawa i pomocy podmiotom bez zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz dla rolników ryczałtowych. Nowości w kwotach fiskalnych organizowane są stopniowo.

W roku dwutysięcznym piętnastym ustawodawca zniósł przysługujące podmiotom gospodarczym zrezygnowanie z obowiązku prowadzania ewidencji elektronicznej podmiotom, wśród których zauważył rażące naruszenia przepisów. Naruszenia te zajmowały głównie zaniżania faktycznego obrotu tytułem wykonywanej działalności tak, by zmieścić się w zasięgu dwudziestu tysięcy obrotu, w sukcesie którego nie następował obowiązek prowadzenia ewidencji dóbr i pomocy za pomocą kasy posnet i płacenia za jej pośrednictwem paragonów. Branżami, które najczęściej pozwalały się tego typu przewinienia zdaniem Ministerstwa Finansów były sposoby samochodowe, stacje diagnostyczne pojazdów, lekarze, dentyści, fryzjerzy oraz stołówki zwracane na polach placówek edukacyjnych i poprzez te pozycje zarządzane. Ustawodawca twierdzi także, iż ewidencjonowanie obrotów od wszystkich podmiotów gospodarczych oferujących usługi na rzecz konsumentów bez zarejestrowanej działalności finansowej oraz dla rolników ryczałtowych będzie odpowiednim ruchem w obiekcie zwiększenia transparentności i atrakcyjności na targu a ponadto umożliwienia skuteczniejszego i przyjemniejszego dochodzenia swoich praw przed sądem konsumenckim. Razem z artykułem czwartym rozporządzenia o którym mowa, placówki wykonujące usługi na sytuacja wymiany opon, doświadczeń i przeglądów technicznych oraz doradcy podatkowi, fryzjerzy i kosmetolodzy zobowiązani zostali do szybkiej instalacji kasy fiskalnej wraz z dniem pierwszego stycznia dwutysięcznego siedemnastego roku. W drugich przypadkach przedsiębiorcy nieobjęci przepisami specjalnym mają czas mający równe dwa miesiące od momentu przekroczenia limitu dwudziestu tysięcy dobrych na zainstalowanie kasy fiskalnej.