Planety i ziemia

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, prawdopodobnie stanowić wspaniała za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową miana istnieje w formy, gdy nie organizują w niej żadne czynniki wybuchowe, co daje stosowanie w niej wszystkich standardowych produktów.

Natomiast za wybuchową, kiedy występują w niej elementy w budów gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa nazywana istnieje zarówno mianem strefy zagrożonej wybuchem.Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem dokonuje się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy liczą się na trzy strefy:- strefę 0 - charakteryzuje się tym, iż jest przestrzenią, w której zawsze pożądaj przez duże czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par,- strefę 1 - w której te podstawy palne występują tylko czasami, w trakcie normalnego działania,- strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i kiedy występuje - trzyma się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchni jak:- strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez duże okresy,- strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może nastąpić momentami w trakcie prawidłowego działania,- strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie mieszka w trakcie prawidłowego działania, a jeśli wystąpi - zachowuje się tylko przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zabezpieczenia i higieny pracy.