Odpylanie gazow

System odpylania znajduje zastosowanie w branżach przemysłu, zwracających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej i w procesach, gdzie konieczne jest przesypywanie materiałów sypkich. Wznoszące się cząstki o dużo delikatnych rozmiarach są niebezpieczeństwo dla maszyn także dla zdrowia człowieka (część spośród nich zamierza działanie toksyczne), stąd i skuteczne systemy odpylania są istotny element w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem oddziałują na stanowisko wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę środowiska i podnoszenie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien być dany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły a również odwracać ich osadzaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim powraca do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej również w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - zamontowany w obudowie ze stali nierdzewnej wkład filtracyjny, urządzony w układ oczyszczania sprężonym powietrzem zlokalizowany w drzwiczkach oraz wentylator, dostępne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo ważną sytuacją w sposobach odpylających jest ich szczelność - każda szczelina w sukcesu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności organizmu i zagrożenia. Innym elementem ważnym w instalacji jest trwałość materiałów, z jakich urządzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe dostarczają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą dawać i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.