Odpylacz do wiertarki

flamegard

Odpylacz wykonany zgodnie z zasadą atex (atex dust collector) żyje w sytuacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany jest dla średnich i rozległych instalacji odpylających z okazją rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są głównie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany temat jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy w część zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania produktu na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest wybierane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest odkładane do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są łatwe w czasie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy jest w toku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, powraca do rozprężenia, co czyni, że ciężkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest polecany poprzez przenośnik łańcuchowy do punktu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie artykułu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, świeże powietrze wchodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich modułów uważa się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który ułatwia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega obracaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co czyni maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co stanowi idealne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w momencie jego działalności (on-line) kiedy oraz po jego wyłączeniu (off-line).