Obowiazek posiadania kasy fiskalnej a ilosc wystawionych rachunkow

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, zwykle w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w innej walucie jest możliwa?

W ruchu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do dokonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejkolwiek sprzedaży, a również do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

kasy novitus

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, także gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje informacje, które powinny dostawać się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie pragną robić kasy rejestrujące zapisane są choć w przedziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w kwestia § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w biznesie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a ponadto zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania chwili a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w kolejnej walucie w świadomości fiskalnej, a i przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia zgodnie z daniem kursu i złożeniem zapłaty pragnie być uruchomiony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi stać uszyte z dokładnością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Jeszcze do oznaczenia skrótu nazw walut obcych przyjmuje się oznaczenia, które są stosowane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż materiałów na pracę konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, wyposażoną w funkcję, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z form, jaka została zaprezentowania w wydarzeniu można wywnioskować, iż nagroda za zakupione artykuły jest żyć uznawana w euro, w czasie kiedy wartość umowie będzie pokazana w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyznać do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.