Obowiazek instalacji kasy fiskalnej

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w obcej walucie jest możliwa?

W układzie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do podejmowania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z każdej sprzedaży, a oraz do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, także kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma informacje, które powinny uważać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

kasa fiskalna przenośna

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie pragną spełniać kasy rejestrujące zapisane są chociaż w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w sprawa § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w handlu powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile a czasu zmiany; zapisania chwili a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w kolejnej walucie w pamięci fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z podaniem kosztu i złożeniem zapłaty wymaga być ustalony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi zostać skonstruowane z dokładnością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Jeszcze do oznaczenia skrótu nazw walut obcych używa się oznaczenia, jakie są obsługiwane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż materiałów na sytuacja konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi mieć kasę fiskalną, wyposażoną w pracę, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z formy, która stała opisania w wydarzeniu można wywnioskować, iż cena za nabyte towary traktuje być przyznawana w euro, w momencie jak wartość sprawy będzie oddana w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyznać do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.