Modul program sekolah

Program Enova zawiera dużo modułów, które potrafią być dobre w jednostce lub w przedsiębiorstwie w wielu aspektach jego istnienia. Moduł Kadry i Płace leczy w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Jest on często aktualizowany do dzisiaj obecnych w Polsce przepisów. Cechuje go zrozumiały i funkcjonalny w obsłudze interfejs graficzny, istnieje oraz w sum zgodny z pakietem MS Office.

Moduł Księga Podatkowa jest natomiast odpowiedzialny za obsługę firmy w istot ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań bieżących i przeszłych. To przy jego usług prowadzone są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Gwarantuje on rzadko ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala nabywcom na rejestrację zdarzeń związanych ze sposobami trwałymi. Moduł widoczny jest ponad za ewidencję wartości niematerialnych i wyposażenia. Możliwe jest kierowanie swoistego terminarza zdarzeń, które są skojarzone z obecnymi sposobami. Pracę z elementem można podjąć w wolnym okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury działa w toku wystawiania dokumentów sprzedaży i ustalania cenników i pobierania wiedz o kontrahentach firmy. Aplikacja Handel ułatwia jej klientom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Niezwykle istotnym modułem jest jednocześnie CRM (Customer Relations Management). Widzi on dane o klientach, ale pomaga te obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa służy do księgowania, dokumentowania i wykonywania innego rodzaju sprawozdań. Narzędzie obecne w wydatnym stopniu usprawnia codzienną czynność księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe uznaje za zadanie wspomagać obsługę i liczenie delegacji wewnętrznych oraz zewnętrznych. W zasadniczym stopniu poprawia on bycie przedsiębiorstwa na tym tle. Enova cennik jest pasowany indywidualnie do każdej firmy. Czynniki brane pod opiekę do wielkość przedsiębiorstwa i wybór modułów. Jest jeszcze możliwy nabądź w 3 wersjach: srebrna, dobra i platynowa.