Leki tlumaczenie angielski

Rejestracja wyrobu medycznego, jak też sprowadzanie nowych preparatów na zbyt polski, to pracochłonny proces, który wielokrotnie wymaga udziału specjalistów z dalekich dziedzin. Jak czytamy w Tytule Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, osoba będąca wytwórcą i autoryzowanym przedstawicielem danego produktu ma obowiązek zgłosić materiał do Naczelnika Urzędu na co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem środka do obrotu. Dodatkowo, należy dostarczyć właściwą ilość dokumentów składanych wraz ze zgłoszeniem, których dokładną listę można odnaleźć między innymi na kartce www.urpl.gov.pl, i do których należą między innymi:

dowód uiszczenia stawki za zgłoszenie,
dokument potwierdzający status prawny wnioskodawcy,
wzory oznakowania i instrukcji użytkowania materiału zgłaszanego.

Dodatkowo, w sytuacji wprowadzenia na rynek polski zagranicznego leku niezbędnym jest przedstawienie, oprócz dokumentu potwierdzającego dopuszczalność wyrobu do użytku, aktualnego tłumaczenia opisu ulotek albo i tekstów na opakowaniu. Jak ważna się domyślić, tłumaczenie musi stać urządzone w system profesjonalny a przy zastosowaniu terminologii medycznej, ponieważ jego sprawienie zazwyczaj powierzone będzie dokładnemu lekarzowi medycznemu z wiedzami lingwistycznymi, rzadziej przez tłumacza przysięgłego w pomocach z specjalistą medycyny. Ścisła instrukcja, jak powinno dane tłumaczenie wyglądać, jest zamieszczona na kartce Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Owoców Biobójczych. Rejestracja wyrobu medycznego powinna zostać poprzedzona zapoznaniem się z zasadami przedstawionymi przez wskazany wyżej urząd. Dzięki czemu będziemy tworzyli pewność, że nasz lek zostanie bez zbędnych opóźnień i ponoszenia dodatkowych opłat wpisany na rynek.

Koszt sporządzenia tłumaczenia medycznego jest wyceniany przez wyspecjalizowane biuro tłumaczeń i ciągle robiony w oparciu o przedstawiony dokument, jego wagę oraz stopień trudności. Aby dowiedzieć się jaka będzie cena przekładu, dużo jest zetknąć się z wybranym biurem tłumaczeń. Wycena jest w grupy przypadków dokonywana bezpłatnie.