Kodeks pracy dzial osmy uprawnienia pracownikow zwiazane z rodzicielstwem

W istotę przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do zapewniania wygodnych i zdrowych warunków pracy, natomiast wszelkie narzędzia oraz organizacji muszą korzystać certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Certyfikacja, czyli ocena zgodności artykułów to mechanizm systematycznego badania stanu w którym określony produkt spełnia określone wymagania (chodzi tutaj również o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn ma niemało aspektów. Potrafi jej wykonywać projektant na okresie projektowania lub producent na okresie produkcji. Certyfikację może wykonać odbiorca wyrobów lub osoba inna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów. Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w istocie maszyn. Do porządku prawnego w Polsce przedstawiono ją rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w historii zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które zdobyło w działanie 29 grudnia 2009 r. Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podnoszenia, łańcuchów, lin oraz pasów. Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Załączniku nr A do dyrektywy 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania zaufania i kontrole zdrowia dotyczące myślenia i wykonania maszyn. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie delikatne a pozostałe. Certyfikacja organizacji i narzędzi, które charakteryzują się wysokim stopniem ryzyka połączonego z ich eksploatacją i wykorzystywanie podejmuje się obecnie na okresie projektowania. Nowe urządzenia oraz maszyny podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji. Podsumowując, wszystkie narzędzia oraz organizacji, które mogą budować w wszystek sposób zagrożenie dla mieszkania lub zdrowia człowieka też zajmowania również miejsca podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.