Kierunki rozwoju informatyki i jej zastosowania

Każdy właściciel odpowiedzialny jest do zapewnienia pracownikowi bezpiecznych warunków pracy, a i do podawania go o grożących niebezpieczeństwach i zagrożeniach łączących się ze świadczeniem pracy na konkretnym stanowisku. Pracodawcy muszą zapewnić pomoc i bezpieczeństwo przeciwwybuchowe oraz przeciwpożarowe.

Typowym urządzeniem, które zużywa się w charakterze podniesienia poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowy są sygnalizatory akustyczne, zwane też dźwiękowymi. Powinny one podejmować stałe i głośne ostrzeżenia akustyczne, jakie będą informowały o grożących niebezpieczeństwach czyli np. zmianie statusu dania. Na własnym rynku odpowiedzialny jest ogromny wybór nowego rodzaju urządzeń akustycznych. Proste są brzęczki, syreny wielotonowe, buczki oraz gongi. Urządzenia potrafią być elektryczne lub manualne. Większość modeli przydatna stanowi w grup do zabudowy. Są nową wielkość, kształt i dodatkowo natężenie dźwięku. Bardzo istotne są elektroniczne brzęczki do zabudowy, które można tworzyć w otworach o wielkości około 22,5 mm. Urządzenia cechują się natężeniem dźwięku w skalach około 80 dB. Poświęcone są do rzeczy chociażby w niezwykle trudnych warunkach środowiskowych. Syrena wielotonowa posiada 8 ,16 lub 32 różne tony, a jeszcze light status, dzięki któremu dopuszczalne jest podkreślenie sygnału ostrzegawczego. Sygnalizatory akustyczne wciąż są dawane w miejscu pracy. Zwłaszcza w większych sklepach przemysłowych, gdzie ryzyko wybuchu lub pożaru jest niewątpliwie dłuższe niż w różnych miejscach. Sygnalizatory są sam z elementów systemu informowania o kojarzącym się niebezpieczeństwie.