Kategoria zagrozenia wybuchem mw1

https://www.grupa-wolff.eu/oferta/disolwer-stacjonarny-dla-duzych-partii-produkcyjnych/

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do produktów oddanych do rzeczy w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać ostre wymagania stosujące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa a też do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W myśl przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a dodatkowo połączone z obecnym wszelkie procedury oceny w decydującej mierze uwarunkowane są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne wyposażenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać określony produkt, by mógł stanowić dawany w okolicach zagrożonych wybuchem. Ale o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Stanowi ich dwie. W pierwszej klasie znajdują się urządzenia, które podaje się w podziemiach kopalni a na powierzchniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część zabiera się do urządzeń, które wprowadza się w przeciwnych miejscach, a które potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń zarabiających w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej powszechne wymagania można z łatwością odnaleźć w miarach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania przyjęte do służby w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić znany, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub same urządzenia w planie zapewnienia zgody z aktualnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.