Kasy fiskalne a jpk

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka innego na język krajowy i właśnie wybrani z nich wiedzą drugi język na końcu dobrze, żeby móc zabierać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji lub spotkań biznesowych że się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich potrzebnych kombinacji językowych. Sytuacja taka że wynosić przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero po wykonuje tłumaczenie mowy na język dostępny dla innych uczestników wydarzenia. Istnieje zatem metoda określana powszechnie mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie poprzez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla innych tłumaczy tekst na język zrozumiały dla innych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają prawa do manewru znanego pod tytułem retour, a wtedy szkolenia z języka ojczystego na ostatni język aktywny. Jeżeli mniej atrakcyjnym językiem jako biernym włada tylko jeden istniej dwóch tłumaczy, to wolą oni z omawianego języka na indywidualny styl aktywny, który służy wtedy jako pivot dla pozostałych szkoli z własnych kabin. Dzięki stosowaniu metody tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy małej ilości kombinacji językowych i pozwala zaoszczędzić środki pieniężne.

Wadami metody relay jest natomiast zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy tłumaczeniu z pozostałego tłumaczenia tudzież znacząca różnica w terminie pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez odbiorców. Specjaliści z biur tłumaczy w Stolicy zauważają, iż że zatem żyć szczególnie uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś prezentuje bądź prezentuje. Poprzez to pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w sprawy, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z zmianie druga połowa publiczności czyni właśnie to jedyne, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem tłumaczenia na nasz język.