Kasa fiskalna ikea

Na polu Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które zmierzają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i domów, natomiast nie rzadko także do utraty ludzkiego życia. Do początku może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest realizowana, przetwarzana i gromadzona w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową jest zawsze w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich tudzież na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Unii Europejskiej, i branego w tle wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili dostania w bycie dyrektywy ATEX całe tego gatunku urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX natomiast być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do skorzystania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób dokonujących w miejscu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest dostosowywana do sprzętów będących swoje źródło zapłonu, bowiem w ich sukcesu jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej oraz wyższych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest niezbędnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wypływających z podporządkowania się temu przepisowi można wymienić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla pracowników w zakładach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w realizacji, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do obrotu handlowego na placu Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny rzeczy oraz osób dorosłych.