Karta podatkowa i kasa fiskalna

Mikroskopy umożliwiają spojrzenie w mikroświata, są one urządzeniami założonymi w obiekcie obserwacji znacznie małych obiektów, których subtelne detale są na ogół niewidoczne dla nieuzbrojonego ludzkiego oka. Mikroskop tworzy się z dwu ogniskujących zespołów soczewek, jakie są położone na celach rury nazywanej tubusem. Zespół soczewek zwrócony do celu wybiera się mianem obiektywu. Z serii drugi zestaw soczewek nosi nazwę okularu i idzie on wykonywanie obserwacji. Wewnątrz tubusa za sprawą obiektywu zostaje wytworzony wewnątrz obraz rzeczywisty, powiększony i odwrócony, jaki stanowi oglądany przez obserwatora dzięki okularowi. Ze względu na współistnienie obydwu zespołów soczewek, obraz postrzegany jest udany, powiększony i prosty. Mikroskopy metalograficzne stanowią typ mikroskopów ludzi do poszukiwań na próbkach nieprzezroczystych. Wśród mikroskopów metalograficznych wybiera się mikroskopy świetlne oraz mikroskopy elektronowe.

Co możemy oglądać za pomocą mikroskopu metalograficznego? Same badania mikroskopowe za pomocą mikroskopów metalograficznych polegają na pobraniu próbki z stałego wyrobu, a potem wyszlifowaniu i wypolerowaniu danej powierzchni, czyli wykonaniu tzw. zgładu metalograficznego, który po ewentualnym wytrawieniu zostanie poddany obserwacji mikroskopowej. Ujawnienie struktury konkretnego metalu, a więcej jego stopów oraz wad niewidocznych gołym okiem jest podstawowy cel badań metalograficznych na mikroskopie świetlnym. Dają one identyfikację zróżnicowania komponentów strukturalnych i sformułowanie ich morfologii, ilości, wymiarów i rozmieszczenia. Mikroskopy metalograficzne kupią na prowadzenie obserwacji zgładów metalowych i przełomów. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu soczewek, mikroskop metalograficzny pozwala wykryć mikropęknięcia, umożliwia obliczenie udziału fazowego oraz obserwacje wtrąceń a innych części materiałowych.