Gaszenie pozarow grupy d

Pożary, które dochodzą w zamkniętych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę daje się w mieszkaniach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny to stanowić pomieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie że żyć zastosowana, ze względu na jej wyraźnie prosty ciężar właściwy, co przenosi się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Podobnie w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej dodatkowo jest nieco dobre i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich poleca się parę wodną do bezpieczeństwa i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy stosuje się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w końcu związku z wodą.

Para wodna że żyć także wykorzystywana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tym niezwykle silne im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w powierzchni spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w kierunku strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest zdecydowanie dużo wydajny przy użyciu pary nasyconej, która zapewniana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.