Filtrowanie paliwa

W moc gałęziach przemysłu jesteśmy do robienia z koniecznością odpylania pyłów, które pracują mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją wtedy pierwsze procesy połączone z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły siedzące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który został przygotowany razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych tworzymy w ofercie dania i całe instalacje zrobione zgodnie z obecną dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą być one zajmowane dla odpylania pyłów należących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwala obecne na montowanie ich w każdym miejscu, jaka stanowi zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak też w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta używa systemy automatycznie reagujące na początek ciśnienia szybkiego i wyłączające w zarodku powstający wybuch. Organizm jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, mówi go do centrali, która z kolei rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego wyeliminowania to właśnie około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Sprowadza się ona do korzystania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym kluczem, ciśnienie jakie dominuje w ochranianym urządzeniu zostanie ograniczone do cenie niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego typu wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania albo nie, uczynione ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z koncentracji na poziom płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest określenie strefy niebezpiecznej w stref obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w końcu konkretnej instalacji, całe jej grup i elementy są łączone w taki rozwiązanie, żeby one same nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.