Dzialalnosc gospodarcza odliczenia

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa zarówno w niewielkich obiektach, jak i w prawdziwych budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach przemysłowych i przemysłowych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o szczególnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref prostych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zrobione w strukturze modułów i często stosowane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Wielki jest wszystkim charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i budowa biegnąca razem z jej charakterem. Oznaczenia na świeżych wersjach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że strona znajduje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją inne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie liczy się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są niezbędne we jakichkolwiek obiektach użyteczności publicznej, i końcem ich budów jest skierowanie ludzi do bezpiecznego wyjścia w sukcesie ewakuacji. Z ostatniego powodu powinny być daleko widoczne, więc w światłu ewakuacyjnym uzyskuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują dużo światła przy mniejszym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest niewielki pobór prądu, mała liczbę napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary oraz liczna sprawność, duża odporność tudzież wysoka liczba luminacji.