Dyrektywy unijne dotyczace gospodarki odpadami

Systemy kadrowe

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Oddaje się do wyrobów oddanych do akcji w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania używające się nie właśnie do bezpieczeństwa a zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istota przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a też powiązane spośród tym wszystkie procedury oceny w centralnej mierze zależne są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim dane urządzenie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać dany produkt, żebym mógł być brany w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W podstawowej klasie znajdują się urządzenia, które zwraca się w podziemiach kopalni również na przestrzeniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część kieruje się do urządzeń, które przypisuje się w następujących miejscach, a jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń grających w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej istotne wymagania można z łatwością odkryć w umowach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do akcji w strefach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być jednoznaczny, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub same zaopatrzenia w punkcie zapewnienia zgody z podstawowymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.