Dyrektywa unijna o likwidacji piecykow gazowych

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które pragną być osiągnięte przez wszystkie produkty, które są przeznaczone do skorzystania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z dyrektywą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, organizowanych w poszczególnych krajach członkowskich regulowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią stanowić sprzeczne z przepisami dyrektywny, ani nie może docierać do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została ustanowiona w działanie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, jakie jest związane z użyciem dowolnego efektu w regionach, w jakich potrafi żyć atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie zgody z umowami atex także za dostosowanie danego artykułu do ostatnich wartości. Atest atex jest chciany w sukcesie produktów, które dobierają się w strefie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem stanowi obecne dziedzinę, gdzie robi się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w zintegrowaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do większości takich substancji dostosowuje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą więc stanowić np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu myśli w przypadku, kiedy duża dawka energii płynąca z efektywnego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dołącza do wybuchu, który tworzy wielkie ryzyko dla jedzenia i zdrowia ludzkiego.