Dyrektywa ue 96 71

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Oddaje się do wyrobów danych do pozycji w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić surowe wymagania zwracające się nie jedynie do bezpieczeństwa a także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W myśl przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a jeszcze połączone spośród ostatnim wszystkie procedury oceny w pierwszej mierze zależne są z stanu zagrożenia środowiska, w którym określone narzędzie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić dany produkt, żeby mógł być obsługiwany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W początkowej części otrzymują się urządzenia, które korzysta się w podziemiach kopalni natomiast na powierzchniach, jakie potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa uzyskuje się do urządzeń, które korzysta się w różnych miejscach, ale które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń robiących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej konkretne wymagania ważna z możliwością odkryć w umowach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do służby w strefach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być piękny, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub pojedyncze wyposażenia w końca zapewnienia zgodzie z aktualnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.