Dyrektywa atex 100a

Dyrektywa ATEX jest dyrektywą Unii Europejskiej. Łączy się w pierwszej wadze do życzeń jakie pragną istnieć dokonane przez produkt, który wyłożony jest do wykorzystania w strefach zagrożonych wybuchem. Określa urządzenia, a też systemy ochronne, które określone są do stosowania we wspomnianych powyżej strefach.

 

Samo określenie ATEX wywodzi się z języka francuskiego – “ATmospheres EXplosives”, co świadczy Wybuchowe Atmosfery.
Dyrektywa wiąże się wyłącznie do wymagań zasadniczych. Należy wspomnieć, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.
W niniejszej dyrektywie wymagania szczegółowe kierowane są w ilościach. Natomiast informując o wymaganiach nie objętych dyrektywą ani normami, to zależą one regulacjom wewnętrznym w konkretnych krajach członkowskich.
Przedmiotowa dyrektywa wyróżnia się obligatoryjnością. Jej punktem jest przede każdym zapewnianie bezpieczeństwa w strefach zagrożonych wybuchem dostaną we wszelkich państwach Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX odnosi się do większości składowych, wtedy jak mają miejsce dla bezpiecznego funkcjonowania mebla oraz systemów ochronnych. Kieruje się jeszcze do urządzeń, które zatrudniane są poza atmosferą potencjalnego wybuchu, i jakich obecność że być swój wpływ na sprzęt ochronny wykorzystywany w takiej atmosferze.
Dyrektywy ATEX nie używa się do aparatury medycznej, narzędzi oraz sposobów ochronnych oddanych do specjalistycznego podawania w obecności materiałów wybuchowych lub niestałych substancji chemicznych, sprzętu ochrony osobistej, statków pełnomorskich i morskich jednostek pływających, sprzętu przeznaczonego jedynie do celów wojskowych i większości środków transportu.
Dla ludziach wyrobów przeznaczonych do używania w powierzchniach zagrożonych wybuchem wymagania pełne i uzupełniające dla poszczególnych jakości i kategorii wyrobów objętych dyrektywą ATEX są zawarte w Dodatku II.
Urządzenia i systemy ochronne mogą stanowić przedmiotem oraz innych dyrektyw, dotyczących różnych wymiarów a jakie również przewidują położenie na nim znaku CE.