Depresja zimowa leczenie swiatlem

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała depresję za czwarty, najpoważniejszy problem zdrowotny XXI wieku. Przez masa lat ją rzucano na manowce medycyny, lekceważono, nie zajmowano się chorymi i zostawiono ich tymże sobie. Do dzisiaj depresja pozostaje tajemniczą zaś nie do celu rozpoznaną chorobą.

 

Zły nastrój, smutek, przygnębienie, niskie poczucie własnej wartości, nieustanne poczucie winy, czasem myśli samobójcze, wieczny pesymizm i brak umiejętności znalezienia zabawy i radości, zaburzenia snu to tylko niektóre z jej objawów. Choć utrudnia ona złym postępowanie w bardzo poważnym stopniu, ponieważ nie są oni w mieszkanie sprostać sobie z naturalnymi problemami, jest uleczalna, gdy chory otrzyma mocną i dobrą pomoc lekarską (psychiatryczną), pomoc psychologiczną i wsparcie z najbliższego środowiska oraz środowiska. Bezpłatna pomoc psychiatryczna ma dużo form (telefon zaufania, kontakt on-line, hospitalizacja, pobyt na oddziale dziennym) zaś stanowi proponowana przez duże ośrodki:
– centra interwencji kryzysowej – działają całodobowo, organizują wsparcie i spotkania grupowe oraz inne;
– ośrodki pomocy społecznej – oprócz pomocy materialnej oferują usługa psychologiczną i psychiatryczną w Zakresie Pomocy Specjalnej OPS;
– ośrodki pomocy rodzinie – chodzą do późnych godzin popołudniowych, organizują zajęcia grupowe i samo;
– punkty informacyjno-konsultacyjne;
– poradnie psychologiczno – pedagogiczne – każda nauka jest przypisana do danej poradni, gdzie o dotację mogą ubiegać się dzieci i dorośli;
– poradnie zdrowia psychicznego.

Do niedawna jeszcze pomoc psychiatry i psychologa była brana za coś wstydliwego, spośród obecnego te powodu wiele pań wolało pozostać tenże na tenże ze prostą chorobą. Dziś, na wesele, ta bariera coraz częściej jest przełamana, coraz dobrze kobiet nie boi się prosić o ochrona. To zasługa licznych akcji podnoszących świadomość ekologicznych i złych, zwracających uwagę na siłę problemu i przełamujących konwenanse, że psychiatra wtedy “ostatni od wariatów”.