Controlling jealous boyfriend

Controlling finansowy jest nieodłączną częścią controllingu w wszelkiej poważnej firmie. Controlling cieszy się ustalaniem zapotrzebowania na materiały finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a i płynnością ekonomiczną i opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozdzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do swego świata przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz popularniejsza suma i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można powiedzieć, że z controllingiem jesteśmy do czynienia wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system sterowania w firmie, - Firma nastawiona istnieje na zarabianie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który tworzy działać, że firma działa efektywniej, - Wykonywana jest rachunkowość zarządcza, która umożliwia na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wpisanie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej struktur. Wymienia się jej forma organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a i obieg tekstów w korporacji. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez odpowiednich programów komputerowych. W controllingu finansowych gromadzi się szczególny wpływ na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, gdy jesteśmy do działania z rachunkowością zarządczą.