Controlling br

Controlling ekonomiczny jest nieodłączną częścią controllingu w wszystkiej poważnej firmie. Controlling przejmuje się ustalaniem zapotrzebowania na sposoby pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a i płynnością fizyczną i oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można podzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Tradycyjny Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do bliskiego świata przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze wyższa suma i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można określić, że z controllingiem mamy do podejmowania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system sterowania w korporacji, - Firma nastawiona istnieje na osiąganie dokładnie określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki tworzy działać, że firma działa efektywniej, - Robiona jest rachunkowość zarządcza, która zezwala na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej struktur. Dostosowuje się jej jednostka organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a także obieg dokumentów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest dodatkowe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych składa się szczególny wpływ na skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma znaczenia, jeśli przechodzimy do postępowania z rachunkowością zarządczą.