Certyfikowane materialy referencyjne

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go substancjami grożącymi wybuchem, niezbędne jest brani urządzeń oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy określone w przepisach obecnych na gruncie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i konieczności wykorzystania certyfikowanych urządzeń w dziedzinach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w obrębie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i technicznego i wszelkich organizmów kontroli przeciwwybuchowej, wykorzystywanych w kontrakcie z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, jak i elementy kontrolne, które postępują w okolicach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie urządzenia otrzymujące się w takich strefach powinny być odpowiednie certyfikaty, także jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacje. W ramach dyrektywy narzędzia i sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt używany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie inne urządzenia. Istnieją owo w szczególności odpylające instalacje ATEX będące na model w sektorze drzewnym lub lakierniczym a wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca siedząca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w mieszkaniach zagrożonych wybuchami, razem z prawami wprowadzonymi w zasadzie, powinien stanowić wykonany zgodnie z ustalonymi w niej podstawami, co w realizacji ma jechać do zmniejszenia ryzyka wybuchu i podwyższenia poziomu bezpieczeństwa ludzi a akcesoriów (oraz środowiska) siedzących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.